Italija
Italija je država Evropske unije koja nalazi se u južnoj Evropi, smještena je na Apeninskom poluostrvu, a pripadaju joj i ostrva Sicilija i Sardinija u Sredozemnom moru. Italija graniči sa Austrijom, Francuskom, Vatikanom, San Marinom, Slovenijom i Švicarskom, a morskom granicom sa Hrvatskom. Italija je članica i jedna od zemalja osnivača Evropske unije. Glavni grad je Rim.
Italija se sastoji od 20 regija (pokrajina), koje obuhvaćaju 103 provincije. Provincije sadrže više od 8000 općina.Квартира на втором этаже; Вилла на одну квартиру; Вилла на одну квартиру; Вилла на одну квартиру;

sitemap
(c)2019 Olgiata Casa | powered by re.crm