Виа Салария
Виа Салария (на латински: Via Salaria) е древен римски път в Италия.
Пътят започва от Рим, тръгвайки от Порта Салария, намираща се на построените от император Аврелиан стени. От столицата на Римската империя Виа Салария се простира до селището Castrum Truentinum, намиращо се на Адриатическия бряг. Пътят също преминава през градовете Reate (днешен Риети) и Asculum (Асколи Пичено).
Виа Салариа дължи своето име на латинската дума за „сол“, защото в древни времена пътят е използван от сабиняните, които доставят сол от блатата при делтата на река Тибър.
В днешни дни съшествуват запазени участъци от пътя в планинските райони от машрута му.sitemap
(c)2019 Olgiata Casa | powered by re.crm